poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna > Literatura > WYKŁAD DR BERNADETTY DARSKIEJ

WYKŁAD DR BERNADETTY DARSKIEJ

pt. “Dostrzegać zło. Tendencje we współczesnym reportażu polskim”

W Wiedeńskiej Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się interesujący wykład dr hab. Bernadetty Darskiej dotyczący reportażu polskiego – w szerokim tego słowa pojęciu. Nawiązała do znanych nazwisk począwszy od Mistrza: Ryszarda Kapuścińskiego, poprzez Hannę Krall i M. Szczygła w powiązaniu z obecnymi kłopotami młodych reporterów z pracą i drukiem w mediach, w których na rzetelne reportaże miejsca coraz mniej…

59

60

63

68

61

69

62

70

66

71

72

Foto: Jadwiga Hafner
PAN 1
Bernadetta Darska jest krytyczką literacką pracującą w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM.
W latach 2002-2009 była redaktor naczelną pisma literacko-kulturalnego „Portret”.
W latach 2002 – 2009 prowadziła blog krytycznoliteracki „A to książka właśnie!”, obecnie zaprasza na „Nowości książkowe”: www.bernadettadarska.blogspot.com