środa, 19 czerwca, 2024
Strona główna > Polityka/historia > 150 ROCZNICA KONSTYTUCJI GRUDNIOWEJ 1867

150 ROCZNICA KONSTYTUCJI GRUDNIOWEJ 1867

24.11.2017, godz. 18.00, Sala im. Jana III Sobieskiego, PAN, 3., Boerhaaveg. 25

Impreza w ramach 11 Polskiej Jesieni w Austrii

Podium dyskusyjne z udziałem redaktora Radia Katowice: Wojciecha Paculi, połączone z wystawą XIX-wiecznych rycin miast polskich z Galicji. Prowadzący dyskusję: Andrew Beniger.

Konstytucja grudniowa (niem. Dezemberverfassung) – popularne określenie zbioru ustaw z 21 grudnia 1867 r., które do 1918 r. stanowiły podstawy ustrojowe funkcjonowania  austriackiej  części Austro-Węgier, czyli tzw. Przedlitawii oraz regulowały sposób postępowania w sprawach wspólnych obu części monarchii.

Wiele z tych ustaw dotyczyły spraw Polski – Galicji w szczególności. Więcej dowiemy się na wykładzie Wojciecha Pacuły. Dziś fotoreportaż, niebawem omówienie…

Ryciny na bazie przekazanych nam przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, będą niewątpliwie dodatkową atrakcją tego wieczoru.

Impreza zorganizowana przez Klub Inteligencji Polskiej w Austrii oraz Stowarzyszenie WROCŁAW