poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna > Imprezy > CZASEM NIEOBECNI MAJĄ RACJĘ…

CZASEM NIEOBECNI MAJĄ RACJĘ…

Ze Zlotu Polonii Świata pozdrawia wygumkowana Redaktor naczelna JUPITERA…

więcej napiszemy o tej historii po powrocie delegatów z Warszawy. A było ich ok. 12 osób…

A zaczęło się od tego pisma, które otrzymałam ok. tydzień przed wyjazdem do Warszawy…

Moja odpowiedź:

Klub Inteligencji Polskiej w Austrii, 3., Rabengasse 2/62/1, Tel: +43/ 699 182 082 95, e-mail: kpi@chello.at

Jadwiga Hafner

A-Wiedeń,  Rabengasse 2/62/1

Wiedeń, 11 rześnia 2018 r.

Do

Zenona  Bańkowska

KOORDYNATOR  V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

Dotyczy: protest przeciwko decyzji wykreślenia red. Jadwigi Hafner z grona uczestników Zjazdu

Szanowna Pani Bańkowska,

 

Pani pismo z dnia 10 wrześnie 2018 r. otrzymałam  i do tej pory nie potrafię wyjść z szoku, po jego przeczytaniu. Na tydzień przed rozpoczęciem się Zlotu skreślacie mnie Państwo (?) z listy uczestników Zlotu, pomimo tego, że już  ponad miesiąc temu  moja osoba została zakwalifikowana do udziału w V Zlocie Polonii. .. Chyba było wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji przed miesiącem…?

Jasne jest, że  zakupiłam już bilet na pociąg, ale także umówiłam się ze sponsorami w Warszawie chcącymi nasz Klub i nasze  przedsięwzięcia i bogatą działalność dofinansować. To wszystko plus mocno stresującą sytuację dla mnie może jeszcze da się w kulturalny a skuteczny sposób zrewidować i naprawić. Skądinąd jest mi wiadomo, że ja, jako jedyna z zakwalifikowanych na udział w Zjeździe osób zostałam w ten sposób potraktowana.

Moja działalność trwa nieprzerwanie od grudnia 1998 roku. Od 20 lat prowadzę Klub Inteligencji Polskiej w Austrii, wydaję pismo JUPITER, które cieszy się uznaniem w całym polonijnym świecie, wersja internetowa pisma dociera do 24 krajów świata, wersja drukowana, pomimo perturbacji finansowych, wychodzi także…

Z mojej inicjatywy  przyznawane są od 14 lat Złote Sowy Polonii dla najwybitniejszych postaci Polonii, promujących dobre imię Polski  i Polaków w świecie. Organizuję koncerty, wernisaże (przez parę lat prowadziłam nawet w Wiedniu, wyremontowaną przez  siebie galerię sztuki, prezentującą dorobek polskich, polonijnych artystów.  Moje nazwisko pojawiło się w trzech polonijnych encyklopediach  i  ukaże się niebawem w czwartej Encyklopedii Polonii Świata opracowywanej przez prof.  Piaska…

Jestem przekonana, że zarówno mnie jak i młodym adeptom dziennikarstwa wymiana doświadczeń przysłuży się kształceniu tak warsztatu pisarskiego jak i rozwijaniem patriotyzmu i integracji między Polakami mieszkającymi poza granicami naszej Ojzyzny.

Sprawa ta jest dla mnie wielce poniżająca i bolesna, a na to sobie całym moim żyiem i działalnością nie zasłużyłam…

Z wyrazami szacunku      Jadwiga Hafner

 

Na to pismo odpowiedzi nie otrzymałam.