poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna > Polonia w Austrii > ODZNACZENIE POLSKIEGO MSZ DLA PROF. ALOISA WOLDANA

ODZNACZENIE POLSKIEGO MSZ DLA PROF. ALOISA WOLDANA

Profesor literatury słowiańskiej, były kierownik Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz wielki promotor polskiej kultury w Austrii Alois Woldan otrzymał z rąk dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafała Sobczaka w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza honorową odznakę „Bene Merito”.

Wręczenie honorowej odznaki za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej miało miejsce podczas uroczystej gali z okazji 45. lecia działalności Instytutu Polskiego w Wiedniu.

Jest dla mnie zaszczytem móc dzisiaj wręczyć Panu Profesorowi w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych to zaszczytne odznaczenie, osobie niezwykle znanej i cenionej w środowisku akademickim zarówno Republiki Austrii jak Polski, której działalność w sposób znaczący przyczynia się  do popularyzacji polskiej historii, kultury, literatury i języka – podkreślił dyrektor Sobczak. Dodał przy tym, że „dzięki wieloletniej pracy dydaktycznej profesora Woldana, określanego mianem filara wiedeńskiej slawistyki, Uniwersytet Wiedeński jest postrzegany jako prestiżowa placówka studiów slawistycznych”.

Sylwetkę i działalność profesora Aloisa Woldana przedstawił podczas uroczystości dyrektor wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej ambasador Emil Brix.

Życiorys naukowy profesora Aloisa Woldana związany jest niemal z całą Europą. Jego szerokie zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na literaturze polskiej XX w. oraz relacjach między literaturą polską, ukraińską i niemiecką w XIX-wiecznej Galicji. Studia galicyjskie, w zakresie których profesor Woldan jest uznawany za wybitnego eksperta, poświęcone są wielonarodowym zjawiskom dawnej Galicji, miastom i ludziom opisanym albo piszącym w różnych językach tego kraju.

W swoich pracach naukowo-publicystycznych profesor Woldan porusza także inne zagadnienia z zakresu polskiej historii i literatury: kwestię tożsamości regionalnej na przykładzie twórczości Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchovyča, postrzeganie polskiej literatury i języka z perspektywy niemiecko-polskiej wymiany kulturalnej, pisze o Lwowie jako miejscu pamięci w literaturze polskiej i ukraińskiej, o Śląsku jako miejscu granicznymi na przykładzie prozy Olgi Tokarczuk, o różnych sposobach widzenia historii Polski XVII wieku na przykładzie twórczości Kraszewskiego i Sienkiewicza. Alois Woldan jest także popularyzatorem twórczości polskich i ukraińskich autorów jako tłumacz literatury z języka polskiego i ukraińskiego na język niemiecki.

Profesor Woldan aktywnie uczestniczy w życiu akademickim nie tylko w rodzinnej Austrii ale także w Polsce – często bierze udział w przedsięwzięciach promujących kulturę polską i słowiańską oraz w prezentacjach z dziedziny literaturoznawstwa.

Instytut Polski w Wiedniu