Strona główna > Varia (Page 17)

ROK 2017 ROKIEM RZEKI WISŁY

Podczas 21. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2017 roku. Przyszły rok będzie przebiegał pod patronatem: Rzeki Wisły, Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki.   Idea obchodów została zainicjowana przez Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 i zyskała poparcie

Więcej