niedziela, 14 lipca, 2024
Strona główna > Varia > POEZJA W WIEDNIU – JANDA, PAWŁOWSKI, ALEKSEEVA

POEZJA W WIEDNIU – JANDA, PAWŁOWSKI, ALEKSEEVA

18 listopada 2016 roku, w wiedeńskiej piwnicy „Takt“ odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie z cyklu „Poezja w Wiedniu” zorganizowane przez duet poetycki WJJPoetica Vienna-London w ramach X. Polskiej Jesieni w Austrii.

Tematem wieczoru była prezentacja najnowszego tomu poezji Przeciwko poetom, czyli dialogi z Miłoszem (Miniatura 2016) autorstwa Joanny Jandy i Wojciecha Jarosława Pawłowskiego zilustrowanego fotografiami Marka Abramowicza, a także wydanego w listopadzie br. przez petersburską oficynę „Helicon Plus” tłumaczenia książki na język rosyjski dokonanego przez poetkę i tłumaczkę z Petersburga, Natalię Alekseevą, która, na specjalne zaproszenie organizatorów, przyjechała do Wiednia ze swoja książką.

Przeciwko poetom, czyli dialogi z Miłoszem to poetycka rozmowa Joanny Jandy i Wojciecha Jarosława Pawłowskiego zobrazowana przez Marka Abramowicza, czyli jak pisze w słowie od tłumacza Natalia Alekseewa:

/…/Książka zbudowana jest według zasad polifonii, dialogu. W każdej części brzmią cztery

głosy: na początku – cytat z utworu Czesława Miłosza, znanego polskiego poety, laureata

literackiej Nagrody Nobla. Następnie – fotografia Marka Abramowicza – polskiego artysty

fotografika. Później dołącza poetycki dwugłos Wojciecha Jarosława Pawłowskiego i Joanny

Jandy.

Przed nami jakby partytura dla orkiestry: cytat z Czesława Miłosza na początku rozdziału podaje główny temat, stawia czytelnikowi i poetom pytanie. Szereg wizualizacji będący dziełem Marka Abramowicza – to muzyka otaczającego świata: dawanie świadectwa,

czarno-białe, pozbawione emocji utrwalanie biegu życia. Głosy poetów – męski i kobiecy –

tworzą różne bieguny, między którymi przepływa poetycka energia i dzięki którym powstaje

obszerne brzmienie każdego tematu. /…/ (tłum.Helena Szer)

Na scenie piwnicy wystąpili autorzy obu wersji językowych Dialogów: Joanna Janda,  Wojciech Jarosław Pawłowski i Natalia Alekseeva, a także, zaproszony do czytania cytatów Miłosza, Kazimierz Budyn, poeta z myślenickiej grupy literackiej „Tilia”.  Zabrzmiał więc cytowany powyżej trójgłos poetycki, a zawieszone w tle sceny, na ścianie szczytowej piwnicy, fotografie Marka Abramowicza obrazowały prezentowane teksty.

Punktem kulminacyjnym programu było wystąpienie Natalii Alekseevej, która opowiedziała o współpracy z Joanną Jandą i Wojciechem Jarosławem Pawłowskim, o wspaniałej przygodzie literackiej, jaką było dla niej tłumaczenie ich wierszy, wspomniała o zamierzeniach mających na celu promocję książki na terenie Rosji i, last but not least, przeczytała po rosyjsku kilka wierszy z Dialogów.

Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Michał Krajewski z Monachium, który zachwycił publiczność wykonanymi na pianinie własnymi impresjami muzycznymi.

Sygnowanie ksiażek przez autorów, rozmowy toczone przy kieliszku francuskiego Cabernet Sauvignon i włoskiego Vino Bianco na temat aktualnej działalności i planów literackich WJJPoetica na długo zatrzymały zgromadzoną w „Takcie” publiczność.

Dziękuję autorom i miłośnikom poezji uczestniczącym w tym niezapomnianym wydarzeniu literackim i zapewniam, że (wg. deklaracji WJJPoetica) kolejne spotkanie z cyklu „Poezja w Wiedniu” odbędzie się jesienią przyszłego roku.

Nela Pawlikowska

 3

24

01

5

6

9

12-w

10

7-iw

13-w

19-w

20-w

21-w

23-w

26-w

31-w

33-w

8-w

dialogi-okladka-do-materialow-prasowych