poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna > Imprezy > 12 ZŁOTE SOWY POLONII WRĘCZONE

12 ZŁOTE SOWY POLONII WRĘCZONE

Koncert – Gala Złotych Sów zakończył się pełnym sukcesem. Wspaniali ludzie Sowy otrzymali, cudowna publiczność spontanicznie reagowała na to, co działo się na scenie. A działo się wiele…

32

Dziękuję Barbarze Kalczyńskiej za piękny reportaż zamieszczony już następnego dnia na stronie jej portalu Elipsa. Poniżej przedruk jej komunikatu i zdjęć.

„Złota Sowa Polonii” jest uhonorowaniem za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe bądź społeczne dla przedstawicieli światowej Polonii oraz Polaków aktywnych poza Polską.

Złote Sowy Polonii przyznawane są, od 2005 r., przez redakcję pisma polonijnego „Jupiter” – organu Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Federacji Kongresu Polonii w Austrii,

w kategoriach: literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, teatr, nauka, media, działalność społeczna oraz ambasador kultury polskiej niepolskiego pochodzenia.

W roku 2017 „Złote Sowy” otrzymali:

LITERATURA: Krzysztof Niewrzęda – Niemcy

MUZYKA: Chanelle Bednarczyk – Austria, Grażyna Auguścik – USA

SZTUKI WIZUALNE: Krystyna Andryszkiewicz – Niemcy

MEDIA: Małgorzata P. Bonikowska – Kanada, Krystyna Koziewicz – Niemcy

TEATR, LUDZIE SCENY: Krystyna Mazurówna – Francja, Janina Szarek – Niemcy (Berlin)

FILM: Vladek Juszkiewicz – USA

DZIAŁACZ POLONIJNY: Magdalena Bykowska-Pignard – Francja

AMBASADOR KULTURY Polskiej  NIEPOLSKIEGO POCHODZENIA: Wilhelm Meduna – Austria

Redakcja ELIPSA gratuluje laureatom i organizatorce Jadwidze Hafner

Zapraszam do galerii. Foto: © 2017 www.elipsa.at

2-3 a

4-3 a

3

5

6-3 a

7-5 a

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

26

27

33

30

34

37

38a

40 a

42 a

43 a

45 a

c.d.n.