niedziela, 14 lipca, 2024
Strona główna > Imprezy > ZAKOŃCZENIE POLSKIEGO PRZEWODNICTWA w GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ

ZAKOŃCZENIE POLSKIEGO PRZEWODNICTWA w GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ

debata ekspercka w Instytucie Polskim w Wiedniu.

– Grupa Wyszehradzka podczas polskiej prezydencji okazała się dobrze zorganizowaną grupą, której wspólny głos widoczny był na forum Unii Europejskiej. Stanowisko V4 dotyczące najważniejszych wyzwań stojących przed UE zostało uwzględnione i kształtowało wspólne decyzje w ramach Unii. – mówił otwierając wczorajsze wydarzenie dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak. – Dyskusje państw Grupy Wyszehradzkiej w ciągu ostatnich 11 miesięcy koncentrowały się na wyzwaniach stojących przed UE (Brexit, przyszłość reformy UE / UE, migracja, jednolity rynek UE, gospodarka cyfrowa / innowacje, bezpieczeństwo, polityka spójności, współpraca regionalna w regionie karpackim). Polska w ramach swojego przewodnictwa kontynuowała także kluczowy dialog pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej a Bałkanami Zachodnimi. – zaznaczył dyrektor Sobczak.

1 lipca ubiegłego roku Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Kończąca się 30 czerwca 2017 roku polska prezydencja w V4 zostanie z dniem 1 lipca przejęta przez Węgry. Pragnąc podkreślić znaczenie członkostwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej, która stanowi jedną z najważniejszych form współpracy regionalnej w Europie Środkowej, a także dokonać podsumowania polskiej prezydencji 2016/2017, Instytut Polski w Wiedniu zorganizował wydarzenie poświęcone współpracy państw wyszehradzkich.

Główną część spotkania stanowiła debata moderowana przez austriackiego dziennikarza i przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich Otmara Lahodynskiego, w której w roli ekspertów udział wzięli: Veronika Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Anna Durnová z Instytutu Studiów Wyższych w Wiedniu (IHS), Tomáš Strážay z Centrum Badawczego Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej w Bratysławie (SFPA) oraz Dániel Bartha z Centrum Integracji Euroatlantyckiej i Demokracji w Budapeszcie (CEID). Gościem specjalnym wieczoru była ambasador Irena Krasnická, która w imieniu dyrektor wykonawczej Beaty Jaczewskiej reprezentowała Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie. Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej wspólnym projektom V4, przygotowanej przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z okazji jubileuszu 25 lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej obchodzonego w roku 2016.

– Rola Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, będącego jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej, jest nie do przecenienia. 9 czerwca Fundusz obchodzi 17-ste urodziny. Z naszej perspektywy siedemnastolatek czy siedemnastolatka to osoba jeszcze bardzo młoda i najczęściej niedoświadczona. W przypadku organizacji międzynarodowej, jaką jest Fundusz, jest to już jednak pokaźny wiek, który niesie z sobą ważne doświadczenia. – mówiła w swoim wystąpieniu ambasador Krasnická.

Podczas dyskusji poruszone zostały m.in. takie kwestie jak: wzorowanie się we współpracy V4 na przykładzie państw Beneluxu, pytanie o możliwość ewentualnego powiększenia Grupy Wyszehradzkiej o nowe państwa członkowskie (Słowenię, Austrię czy Chorwację), współpraca V4 z innymi krajami i regionami Europy, wspólna tożsamość, działania na rzecz ściślejszej integracji V4, jednogłośność państw wyszehradzkich lub jej brak na poziomie Unii Europejskiej, a także przyszłe wyzwania stojące przed V4, w tym polityka bezpieczeństwa.

Veronika Jóźwiak podjęła próbę skonfrontowania priorytetów polskiej prezydencji z jej – widocznymi na chwilę obecną, na krótko przed zakończeniem przewodnictwa Polski  – wynikami. Anna Durnová zwróciła uwagę na to, jak ważne dla spójności oraz integracji V4 są oddolne inicjatywy społeczne i działania obywateli państw wyszehradzkich. Tomáš Strážay wypowiedział się jako zwolennik inspiracji państwami Beneluxu w kooperacji V4, niekoniecznie optujący za rozszerzaniem Grupy o kolejne państwa, a raczej będący zwolennikiem wspierania różnorodnych form współpracy V4 z innymi krajami i regionami. Zdanie to podzielał również Dániel Bartha, który ponadto zabrał głos na temat nadchodzących wyzwań podczas węgierskiej prezydencji 2017/2018. Zauważył on, zgodnie z resztą ekspertów, że kwestia migracji bez wątpienia stanowić będzie jedno z centralnych wyzwań V4 w najbliższej przyszłości.

W spotkaniu w Instytucie Polskim w Wiedniu udział wzięli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym ambasadorowie Polski i Węgier w Austrii, przedstawiciele Słowacji oraz austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Instytut Polski w Wiedniu