poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona główna > Polityka/historia > KOMUNIKAT: ŚWIATOWA RADA KULTURY POLONIJNEJ.

KOMUNIKAT: ŚWIATOWA RADA KULTURY POLONIJNEJ.

Był Paryż, był Londyn, pora na Wiedeń! – kulturalna stolica Polonii.

Informujemy, że w dniu 25.07.2017 r. zostało zarejestrowane w Landespolizeidirektion Wien Stowarzyszenie: Weltweiter Rat zur Förderung der Kultur der Auslandspolen.

Światowa Rada Kultury Polonijnej   ** * World Cultural Council of Polonia

Obserwując działania instytucji powołanych do opieki nad szeroko rozumianą kulturą polską, zwłaszcza polonijną, po wstępnych rozmowach przede wszystkim z laureatami Złotych Sów Polonii, które przyznawane są najwybitniejszym przedstawicielom tejże, którzy są najlepszymi ambasadorami kultury polskiej prężnie działającymi na wszystkich kontynentach postanowiliśmy, co następuje:

  1. Powołać do życia Światową Radę Kultury Polonijnej
  2. Rada, którą zarejestrowaliśmy w Wiedniu będzie miała charakter otwarty, nie będzie się zajmowała polityką (raczej decyzjami dotyczącymi kultury), sprawami światopoglądowymi (dopóki nie ingerują w sprawy sensu stricto kultury)
  3. Umożliwić przepływ informacji, doświadczeń, idei i pomysłów dotyczących pracy twórczej, działaczy i artystów polonijnych.
  4. Istnienie Rady wiążemy z chęcią wpływania na instytucje takie jak Sejm i Senat RP, Wspólnotę Polską, liczne Fundacje pracujące podobno na rzecz Polonii, ale nie kultury jako takiej, i inne.

Rodzaj uzasadnienia:

Przedstawiciele ambasad polskich a w szczególności konsulowie do spraw Polonii od lat tworzą tzw. Rady Polonii przy ambasadach RP w różnych krajach. Nie dość, że nie znając tejże, jednogłośnie angażują do tychże Rad osoby z szeroko rozumianą kulturą nie mające nic wspólnego, to najbardziej aktywni od lat, przedstawiciele kultury (w Austrii) nie są i nie byli o powstaniu takiej rady nawet poinformowani. Dotacje na kulturę zostały drastycznie ograniczone – co wiemy z rozmów z przedstawicielami innych krajów – często do zera. Paradoksem historii jest to, że w Austrii od lat polską kulturę możemy rozwijać przede wszystkim dzięki życzliwości Wien Kultur, której to instytucji szefem od przydzielania subwencji  jest dr Haydar Sari, z pochodzenia Turek.

Kulturą musimy się zająć. Proszę na początek o wszelakiego rodzaju uwagi, pytania, propozycje od zainteresowanych powstałą Radą Kultury Polonii Świata.

Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć Fundusz Kultury Polonijnej, na który złożą się przyszli sponsorzy oraz składki członków Rady. Musimy bowiem dysponować funduszami, które pomogą różnym podmiotom rozwijać działalność kulturalną wśród Polonii, a do których żadna pomoc z Polski nie dociera.

W skład Zarządu, który może liczyć do 20 osób wejdą osoby, które dobrowolnie zgłoszą swoje kandydatury i zechcą Radę wspierać swoim autorytetem, wiedzą i życzliwością.

Do dnia dzisiejszego swoje wsparcie i chęć uczestniczenia w Radzie zgłosiły 32 osoby z 11 krajów świata.

Poza niżej podpisaną, jako pomysłodawczynią, inicjatorką i prezes nowo powołanego Stowarzyszenia, rolę wiceprezesa Rady zgodziła się objąć, do zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia, prof. Brygida Helbig, pisarka i profesor  w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym, w Collegium Polonicum w Słubicach/Frankfurcie nad Odrą, autorka wielu wspaniałych książek – z Berlina. Skarbnikiem jest Dipl. Ing. Krzysztof Dąbrowski a sekretarzem Rady, mgr Małgorzeta Wilk, ze względów organizacyjnych, oboje z Wiednia. Przy powstawaniu programu i Statutu Rady bardzo aktywnie wspomogła nas kol. Krystyna Koziewicz z Berlina i Magdalena Bykowska-Pignard z Paryża. Dziękujemy.

Jadwiga Hafner