poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna > Polityka/historia > 28 czerwca 2020. WYBORY NA PREZYDENTA RP.

28 czerwca 2020. WYBORY NA PREZYDENTA RP.

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ambasady RP w Wiedniu zamieszczona została informacja na temat zasad udziału w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.: https://www.gov.pl/web/austria/wybory-2020

Zwracam Państwa uwagę na terminy wyznaczone w kalendarzu wyborczym:

do dnia 13 czerwca 2020 r. (Biorąc pod uwagę, że termin wypada w  sobotę, zastosowanie będzie miał art. 9 § 2 kodeksu wyborczego przedłużający termin do poniedziałku 15 czerwca.)

– zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Szczegółowa informacja zamieszczona została na stronie internetowej Ambasady.

do dnia 16 czerwca 2020 r.

– zawiadomienie konsula przez wyborców wpisanych już do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. (zgłoszenia pozostają skuteczne jako zgłoszenia do głosowania osobistego w lokalu wyborczego), którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców. Szczegółowa informacja zamieszczona została na stronie internetowej Ambasady.

do dnia 25 czerwca 2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców do głosowania osobistego w lokalu wyborczym w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Szczegółowa informacja zamieszczona została na stronie internetowej Ambasady.

Rejestrację w spisie wyborców lub zmianę sposobu głosowania można dokonać samodzielnie w systemie rejestracji wyborców: https://ewybory.msz.gov.pl/

Na wskazanej stronie możliwa jest również weryfikacja rejestracji w spisie wyborców.

Z poważaniem,

Ambasada RP w Wiedniu

Wydział Konsularny

Hietzinger Hauptstr. 42c

1130 Wiedeń

Tel.: +4318701 5131

Faks: +43 (1) 87015222

www.wieden.msz.gov.pl