Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 23.04.2014 22.17
Dialog Forum - Debata z udziałem Michała Głowackiego - ORF

 

 

 

ORF. Dialogforum

23.04.2014

na zdjęciu: dr Michał Głowacki

Fot. Jadwiga Hafner

Analiza wyzwań stawianych mediom publicznym w erze nowych rozwiązań technologicznych i zmian w korzystaniu z mediów stanowiła główny temat spotkania “Dialogforum”, które zorganizowane zostało w dniu 23 kwietnia 2014 w Wiedniu. W debacie zorganizowanej przez austriackiego nadawcę publicznego ORF wzięli udział przedstawiciele mediów publicznych oraz środowiska akademickiego, którzy podjęli próbę analizy teorii, modeli oraz strategii rozwojowych w nowej ekologii mediów, gdzie coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe oraz inne platformy wspierające interakcję współczesnych organizacji medialnych z kreatywną i coraz bardziej aktywną publicznością.

Spotkanie podzielone zostało na dwie główne części. W pierwszej z nich, poświęconej roli mediów publicznych w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, udział wzięli Hardy Gundlach (Niemcy), Mikko Sihvonen (Wielka Brytania), Lizzie Jackson (Wielka Brytania), Gerald Heidegger (Austria) oraz Nicola Frank (Europejska Unia Nadawców).

Wśród gości zaproszonych do udziału w sesji drugiej, która dotyczyła analizy mediów publicznych w tzw. ‘młodych demokracjach’, znaleźli się Sandra Basic-Hrvatin (Słowenia), Inta Brikse (Łotwa), Katharine Sarikakis (Austria), Dana Mustata (Holandia) oraz Michał Głowacki z Instytutu Dziennikarstwa (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy panelu podkreślili złożoność problematyki oraz podkreślili rolę jaką media publiczne odgrywają w procesie umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Zastanwiając się nad ewolucją i koniecznością dostosowania działalności mediów publicznych do warunków na rynkach medialnych zwrócili szczególną uwagę na kierunki rozwoju polityki medialnej, zmianydokonujące się w dziennikarstwie oraz role instytucji międzynarodowych w promowaniu pluralizmu w mediach. Analiza struktur organizacyjnych umożliwiających rozwój nowych form mediów w interesie publicznym stanowiła jedno z wyzwań, na które zwrócił uwagę dr Głowacki. W swoich wypowiedziach podkreślał konieczność analizy przyszłych modeli mediów publicznych z perspektywy kultury organizacyjnej oraz gotowości mediów publicznych do ‘otwarcia się’ na zawartość tworzoną przez użytkowników mediów online. Odwołując się do przykładu Polski zwrócił też uwagę na rolę publiczności w tworzeniu i kształtowaniu odpowiedzialności i przejrzystości w mediach.

Spotkanie w Wiedniu poprzedziła konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowano najnowsze publikacje ORF w ramach inicjatywy “Public Value”. Jedna z publikacji przygotowana została we współpracy z 35 badaczami mediów publicznych w Europie: http://zukunft.orf.at/show_content.php?sid=116&pvi_id=1488&pvi_medientyp=t

/Red./

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki