Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 13.06.2014 14.01
Po urlopie - polonijne Qui pro quo

EUWP - w obronie monopolu

Oświadczenie EUWP

Oświadczenie Sabiny Zapiór

Komentarz Jadwigi Hafner

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie tak zwanego Zjazdu Polonii Europejskiej

              W związku z rozsyłanymi zaproszeniami na tak zwany Zjazd Polonii Europejskiej, który ma odbyć się w czerwcu br. w Wiedniu, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych czuje się w obowiązku zabrania głosu na ten temat.

              Pragniemy poinformować, że ogłaszany zjazd nie ma nic wspólnego ze zjazdem Polonii Europejskiej, która od 20 lat skupiona jest w EUWP i ma za sobą osiem organizacyjnych zjazdów oraz wiele merytorycznych konferencji dotyczących życia i działalności Polaków w Europie.

              O nieprawidłowej nazwie tego spotkania informowaliśmy Departament Współpracy z Polonią i Polakami za granicą przy MSZ. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że organizatorom zwrócono uwagę na nieadekwatną nazwę tego spotkania. Z otrzymanego listu, jak również z przekazu osób uczestniczących na poprzednim Zjeździe w Rzymie, wiemy, że nie był to zjazd tylko impreza towarzysko-rozrywkowa.

              Zaznaczyć jednak pragniemy, że nie poddajemy krytyce pożyteczność imprezy, nie poddajemy też wątpliwości jej organizowania, ale bulwersująca jest jej nazwa, pozostająca daleko od polonijnej rzeczywistości w Europie i wprowadzająca w błąd zarówno ewentualnych uczestników jak i zaproszonych gości. Każdy ma prawo organizować imprezy według własnego pomysłu, ma jednak obowiązek uczciwie zachować adekwatność pomiędzy nazwą imprezy, a jej programem i organizacyjnymi realiami.

              Dziwi nas, że na liście organizatorów tego przedsięwzięcia znalazły się nazwiska osób sfrustrowanych, które z różnych powodów nie znalazły się w strukturach naczelnych organizacji krajowych i prowadzą tam działalność destrukcyjną - jak dotychczas bezskutecznie. Teraz postanowiły one sięgnąć po Europę.

              Mamy głęboką nadzieję, że organizatorom nie zabraknie polotu na określenie nazwy imprezy zgodnie z jej przeznaczeniem.

Helena Miziniak

Prezydent EUWP

Londyn – 5 czerwca 2014 r.

 

* * * * *

Stowarzyszenie Kulturalne „Passion Artists“                                                     

Cottagegasse 65/4/8

1190 Wien

 10.6.2014, Wiedeń

Oświadczenie w sprawie Zjazdu Polonii Europejskiej w Wiedniu

W reakcji na pismo EUWP rozpowszechniane przez Forum Polonii i prezes Kopeć, pragniemy poinformować:

- Projekt „5-10-25”, w ramach którego organizowany jest Zjazd Polonii Europejskiej w Wiedniu jest współfinansowany przez MSZ - Departament współpracy z Polonią i Polakami. W związku z tym MSZ nie tylko nie zabroniło organizacji zjazdu, ale go również finansuje.

- Stowarzyszenie Kulturalne „Passion Artists“ nie ma i nie miało nic wspólnego z nieudanym Zjazdem Polonii Europejskiej w Rzymie, na który to powołują się autorzy (autorka) listu (swoją drogą jesteśmy ciekawi, skąd w ogóle wzięły się takie insynuacje)

- Program Zjazdu związany jest z Projektem Europejskim „MITEK”/program Grundvig, który realizuje nasze stowarzyszenie wraz z innymi polonijnymi organizacjami z Krajów Członkowskich. Pragnę podkreślić, iż jest to pierwszy i jedyny projekt EU w ramach tego programu,  traktujący o Polonii w Europie. Na podstawie wyników naszych spotkań partnerskich (oraz np. forum dyskusyjnego, które odbędzie się 14.6 w PAN) sporządzony zostanie raport dla komisji Europejskiej o sposobach integracji Polaków w Krajach Członkowskich w oparciu o nieformalną edukację dorosłych realizowaną przez organizacje pozarządowe.

Na koniec ubolewamy nad tym, że organizacja mianująca się Europejską Wspólnotą Organizacji Polonijnych rozpowszechnia tak nieprawdziwe informacje. Fakt ten w naszym mniemaniu stawia organizację w złym świetle, jako nie służącą dobru Polonii a przede wszystkim nierzetelną.

Swoją drogą zamiast bojkotować inicjatywy innych, zachęcamy do samodzielnego złożenia wniosków o granty europejskie.  W razie pytań służymy pomocą.

Z poważaniem Sabina Zapiór

Stowarzyszenie Kulturalne „Passion Artists”

Komentarz red. nacz. pisma JUPITER

Po przyjeździe z tygodniowego pobytu poza granicami Austrii zastałam ponad 200 e-maili w swojej skrzynce pocztowej. "Oświadczenie" pani Miziniak nieco mnie zbulwersowało. Niby pismo oficjalne, a jednak znalazło się w nim zupełnie źle o jego autorce świadczące słowo: frustraci - osoby sfrustrowane. Nie uważam aby Sabina Zapiór czy jej młoda ekipa wspomagająca liczne projekty realizowane w Austrii należała do osób "zasługujących" na takie określenie.

Pani Miziniak - zapewne po raz kolejny poinformowana - raczej niezbyt dokładnie - przez prezeskę Kopeć o tym co dzieje się w Polonii w Austrii - ruszyła - też po raz kolejny - z odsieczą. Jak widać po oświadczeniu Sabiny Zapiór - zupełnie bez sensu.

Mnie, nie tylko jako dziennikarza i działacza polonijnego zastanawia ta szczególna troska o panią Kopeć. Te wyjątkowe wsparcia, wizyty (również prywatne), to dziwne odznaczenie po DWÓCH latach prezesowania. Nie wiedzą Czytelnicy o co chodzi? To wyjaśniam. Otóż Teresa Kopeć po 2 latach bycia prezesem organizacji dachowej w Austrii Forum Polonii otrzymała - cytuję:

Wiceprezes „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Bonisławski wręczył Prezes Teresie Kopeć Brązowy Medal , który został przyznany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w podziękowaniu za „wytrwałą i pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz Rodaków poza granicami Kraju.

Przeszukałam całą stronę Wspólnoty Polskiej i nie znalazłam nigdzie ani przyznawanego Medalu innym, wieloletnim działaczom polonijnym przez Wspólnotę Polską, ani - szukając już w naszych mediach, jakiegokolwiek śladu na "wytrwałą i pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz Rodaków poza granicami Kraju" w odniesieniu do pani Kopeć. Ten medal Polonia w Austrii przyjęła jako pokaz arogancji i lekceważenia wielu, powtarzam WIELU działaczy z konkretnymi osiągnięciami. Nie frustratów, nie żądnych poklasku ludzi, którzy są Polonii w Austrii znani z imienia i nazwiska oraz realizowanych projektów. Ten medal to policzek dla tych, którzy budują a nie dezintegrują. Czy przesadzam? A czym nazwać FAKT, że w ciągu tych dwóch lat aż 7 organizacji wycofało się ze współtworzenia Forum Polonii? Czym tłumaczyć fakt, że od paru lat Związek Podhalan w Austrii nie może się doprosić WYPISANIA ich z Forum Polonii?

Na tej łączce jest mnóstwo takich i innych kwiatków. Nie tu czas i miejsce na elaboraty. Dziwi nas i napawa niedowierzaniem sposób w jaki działa EUWP pod przywództwem pani Miziniak.

P.S. A z kim kojarzy się Czytelnikom kolejny FAKT, że po skończonej kadencji wyżej wymienionej, prezesurę przejął Tadeusz Pilat, a gdy jego kadencja się skończyła prezesem została... znowu pani Miziniak? Mając 71 lat - czyżby nie było młodszych, którzy mogliby ją zastąpić? Zastanawiające! Stare wraca!

Jadwiga Hafner 

 

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki