Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 09.03.2015 09.18
Ormianie - naród odradzający się z popiołów...

 

 

 

 

artykuł Moniki Agopsowicz

 

Obecny rok jest dla Ormian wyjątkowy i taki też jest tegoroczny kalendarz wydany przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z Warszawy. Wymowna, 100. rocznica Ludobójstwa Ormian jest bowiem właściwym momentem na przypomnienie wielowiekowej historii narodu ormiańskiego. Zamiarem pomysłodawców i twórców kalendarza jest przedstawienie w porządku chronologicznym, w różnych czasach świetnego dorobku wspólnot Ormian na świecie (w tym w Polsce), których losy kończyły się tragicznie. Opowiedziane są więc m.in.losy rozkwitu i zagłady: starożytnej Armenii, Królestwa Armenii Cylicyjskiej, Ormian w Persji czy Imperium Osmańskim, wspólnot ormiańskich na Bliskim Wschodzie, na polskich Kresach Wschodnich, w chińskim Harbinie… Przedstawiona jest też sylwetka Rafała Lemkina, polskiego prawnika, twórcy pojęcia „ludobójstwo”; jak dowodzi autor artykułu, dr hab. Andrzej A. Zięba, prace R. Lemkina były inspirowane bezpośrednio zagładą Ormian w Turcji, a sam Lemkin podczas studiów we Lwowie otoczony był miejscowymi polskimi intelektualistami pochodzenia ormiańskiego. 

Do realizacji tej rocznicowej publikacji włączyli się autorzy, w tym uznani historycy, z różnych stron świata – Armenii, Chin, Francji, Polski, Rosji, Syrii i Stanów Zjednoczonych: Armen Artwich, George Bournoutian, Ruben Giney, Raymond Kevorkian, Claude Mutafian, Ara Sayegh, Hasmik Stepanian, Krzysztof Stopka, Arsen Melik-Szachnazarow, Andrzej A. Zięba.

Kalendarz jest wyjątkowo większego formatu niż zwykle wydawane przez FKiDOP kalendarze, bo A3, z trzynastoma kartami – kolorowymi z frontu i biało-czarnymi na odwrocie – z tekstami po polsku i ormiańsku. 

Kalendarz ukazał się dzięki dofinansowaniu polskiego Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Na 2016 rok przygotujemy kolejny kalendarz z cyklu „Portrety polskich Ormian”.

Więcej informacji: http://dziedzictwo.ormianie.pl/Ormianie_2015_Narod_odradzajacy_sie_z_popiolow_zaglady_-_kalendarz_na_2015_rok

Monika Agopsowicz, w imieniu zespołu Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (Warszawa)

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki