Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 21.06.2015 14.25
Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uni. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

omówienie, fotoreportaż

i zdjęcia

J. Hafner

Przywództwo Polonijne - jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Nauk Historycznych. Katedra Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i Kongres Polonii Amerykańskiej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele UKSW, Światowej Rady Badań nad Polonią, Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydz. Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Konferencji Episkopatu Polski, Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wykładom przysłuchiwał się reprezentant MSZ RP Wojciech Tyciński. Zapowiadany prezes Wspólnoty Polskiej, ani nikt z tego Stowarzyszenia na Konferencję nie przybył.

Większość referatów dotyczyła przywództwa Polonii w aspekcie historycznym. Przedstawiono sylwetki zasłużonych Polonusów z Ameryki, Kanady, Brazylii czy Australii. Trochę za mało było - moim zdaniem - problemów współczesnych z wyłanianiem przywódców i współpracą z najaktywniejszą Polonią a zwłaszcza z szeroko pojętymi programami współpracy i wspierania ludzi autentycznie i z pasją przodującymi w swoich krajach i środowiskach.

Ogólnie można powiedzieć, że konferencja była dobrze merytorycznie (z wyżej wymienionymi mankamentami) zorganizowana i przeprowadzona. Pokazano przy okazji wiele wydawnictw na temat badań nad Polonią. Oficyna Kucharskiego zaprezentowała wydane przez siebie dwie encyklopedie dotyczące Polonii (5-tomowa z 2013r. oraz ostatnia z 2014r.), oraz inne książki, biografie i kompedia wiedzy o Polonii.

Tagi: Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks.prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński, mgr Walter Wiesław Gołębiewski, Światowa Rada Badań nad Polonią

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki