Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 26.06.2015 23.40
Das letzte Galizische Territorium...

 

 

 

Die Städte Dukla und Stanislau

in den Werken von Andrzej Stasiuk

und Jurij Andruchovyc“

W Wiedeńskiej Stacji Naukowej PAN-u odbyło się 23 czerwca 2015 bardzo ciekawe spotkanie z literaturą polską i ukraińską dotyczące byłej Galicji. Dyrektor placówki, prof.dr hab. Boguslaw Dybaś, po powitaniu zebranych licznie słuchaczy, przedstawił prelegentów:

Pani Prof.Dr Annagret Pelz, która wykłada literaturę niemiecką w Instytucie Germanistyki na Uni- Wien, zajmuje się w swoich pracach badawczych, poza problemami z teorii literatury, kulturowymi transformacjami przestrzeni i rzeczy w literaturze oraz inscenizacją w procesie pisania. („Buchgebilde aus Grenzgebieten“). Pani prof. prowadziła moderację tego spotkania.

Prelegentkami były panie, które obecnie są na studiach doktoranckich : Mmag. Magdalena Baran -Szoltys i Mmag. Olena Dvoretska.

M.Baran-Szoltys studiowała germanistykę, slawistykę i niemiecki jako język obcy na Uni. w Wiedniu, w Krakowie i Wrocławiu. Od 2013 roku zajmuje się, w ramach studiów doktoranckich, badaniami nad literaturą polską i niemiecką powstałą po 1989 roku.

Mmag. Olena Dvoretska studiowała w Kijowie a obecnie na Wiedeńskim Uni. pisze pracę doktorancką p.t. “Der Urbanismus in Schaffen der Autoren am Beispiel des Phänomens Stanislau im Kontext der österreichischen Zeitalters“. Szczególnie zainteresowana jest rolą miasta Iwano-Frankiwsk, jego literacką prezentacją z czasów monarchii habsburgskiej oraz jego wpływu na powstanie i rozwój „fenomenu“ Stanisławowa.

Odczyty dotyczyły znaczenia Galicji w opowiadaniach dwóch pisarzy: polskiego – Andrzeja Stasiuka i ukraińskeigo – Jurija Andruchovyc´a. Na przykładzie miast: Dukla i Stanisławów autorzy skonstuowali literacko obszar, gdzie galicyjska przeszłość i teraźniejszość mieszają się, tworząc specyficzny klimat miejsca między peryferiami a centrum pojęcia kultury europejskiej a w szczeg.ólności środkowoeuropejskiej.

Podsumowania referatów dokonał  Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. h.c. Alois Woldan
Professor für Slawische Literaturen, Stellvertretender Institutsvorstand

Zanotowała: Hanna Kark

Fotos: Jadwiga Hafner

 

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki