Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 11.11.2011 13.43
Bożena Prochaska odznaczona Krzyżem Kawalerskim

 

 

 

Fotoreportaż Jadwigi Hafner

z salonu Ambasady RP w Wiedniu

 

4 listopada 2011 r. mgr inż.arch.  Bożena Prochaska odebrała z rąk JE Ambasadora RP dra Jerzego Margańskiego Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP nadany jej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Było to jak najbardziej zasłużone odznaczenie. Poprzedziły je lata pracy na stanowisku sekretarza a następnie sekretarza generalnego Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii (VPI) od jego założenia w 1997 roku do roku 2008. W tym czasie pani Prochaska stanowiła nie tylko duszę Stowarzyszenia organizując jego bieżącą działalność ale także włożyła wiele pracy i czasu w organizację liczących się nie tylko w skali wiedeńskiej ale i międzynarodowej przedsięwzięć. Należały do nich konferencje o tematyce zawodowej (poruszające sprawy rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego i gospodarki odpadami) i międzynarodowe sympozjum „Polacy razem” zorganizowane w 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia. Od 2006 roku organizuje regularnie koncerty z cyklu „Muzyka i Technika”. Koncerty te, dotowane zarówno przez Wspólnotę Polską jak i Wydział Kultury Magistratu Wiedeńskiego (wydział MA7) promują od samego początku młodych polskich muzyków i śpiewaków przebywających i uzupełniających studia w Wiedniu i w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu popularności VPI wśród Polonii austriackiej i nie tylko. Stroną artystyczną koncertów kieruje pianista Cezary Kwapisz.

Oprócz tej działaności pani Prochaska wniosła znaczący wkład w uatrakcyjnienie życia towarzyskiego środowiska inżynierskiego organizując stowarzyszeniowe zabawy ostatkowe, andrzejkowe, ogniska, wycieczki i opłatki wigilijne.

W ostatnich latach spotkania opłatkowe są urozmaicone koncertami polskich kolęd.

Pomimo formalnego ustąpienia ze stanowiska sekretarza generalnego Bożena Prochaska nie spoczęła na laurach i w dalszym ciągu pracuje społecznie dla VPI i Polonii technicznej w świecie. Obecnie wchodzi także - jako koordynator do spraw administracyjnych - w skład sekretariatu generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT). W roli tej uczestniczyła w przygotowaniach i pracach odbywających się w Wiedniu w dniu 5 listopada 3 nadzwyczajnym i 8 zwyczajnym walnym zebraniu Federacji. Oba walne zebrania zaszczyciła swoją obecnością Prezes NOT pani Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

Krzysztof Dąbrowski

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki