Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 01.02.2012 23.54
Spotkanie Przy Kominku

 

 

 

w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji

30.01.2012

 

Z inicjatywy Radcy Ambasady RP w Austrii Jerzego Jędrzejewskiego odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami biznesu.

Przybyłych gości przywitał Radce Jędrzejewski przypominając jednocześnie o działalności i osiągnięciach Wydziału w minionym roku. Swoją wypowiedź ilustrował licznymi zdjęciami dotyczacymi stosunków handlowych i inwestycyjnych pomiędzy Polską a Austrią.

Głos zabrali także: prezes Forum Polonii w Austrii Andrzej Lech i przedstawicielka tegoż Barbara Kling.

Dyrektorka Instytutu Polskiego w Austrii Justyna Golińska przedstawiła – również swoją wypowiedź ilustrując licznymi zdjęciami i wykresami – działalność Instytutu. Pani Sylwia Golonka - wicedyrektor IP – wspomagając ten krótki referat zapoznała słuchaczy także o najbliższych planach Instytutu.

Także minister Oliwiński wygłosił słów kilka o kontaktach Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Austrii z Polonią i podkreślił wagę starań o przyznanie Polakom statusu grupy narodowościowej w Austrii.

Kilku biznesmenów zaprezentowało swoje firmy a potem większość przybyłych kontynuowała rozmowy w tzw. Kuluarach przy znakomitym piwie Core i bufecie z pysznymi pierogami, które były sensacją wieczoru.

Zanotowała Jadwiga M. Hafner

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki