Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 06.05.2011 20.55
Sprawa Grupy Narodowościowej 2.

 

Z inicjatywy Forum Polonii odbyło się spotkanie niezrzeszonych w Forum grup polonijnych z senatorem RP Andrzejem Szewińskim, działającym w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

 

Z inicjatywy Forum Polonii odbyło się spotkanie niezrzeszonych w Forum grup polonijnych z senatorem RP Andrzejem Szewińskim, działającym w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Dzień wcześniej odbywał się w sali Wiedeńskiej Stacji PAN, Walny Zjazd Sprawozdawczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii, w którym udział wzięło ok. 20 osób, gośćmi był również p. Senator a z ramienia polskiej dyplomacji, minister Tadeusz Oliwiński. Odczytano m.in. list p. M. Wałęgi, w którym zrzeka się udziału w pracach Zarządu z powodu nieporozumień i konfliktów. Nie po raz pierwszy okazuje się przy tej okazji, że panu M.W. trudno pracować (i współpracować) w jakimkolwiek zespole.

Tradycyjnie drugiego dnia jest spotkanie z organizacjami działającymi poza Forum Polonii. Tak było też i tym razem. Więc krótko i zgodnie ze stanem faktycznym.

Prezes Forum na spotkanie z tymi co „poza” nie przybył. Mało, nikt oficjalnie nie zająknął się w tym temacie. Ani powitania ze strony prezesa, ani wyjaśnienia, dlaczego, ot jak zwykle, przecież prezes będzie się zniżał do jakiegoś drobnego gestu wobec nie swoich...?

Sprawozdanie ze stanu starań o przyznanie Polonii w Austrii statusu Grupy Narodowościowej wygłosiła przedstawicielka ZPwA „Strzecha” pani Barbara Sienkiewicz. Głosy polemiczne, co do sposobu prowadzenia tych spraw, wygłosili: Jadwiga Hafner, Piotr Radowski, Andrzej Sterna, Andrzej Kempa. Padło po raz kolejny stwierdzenie, że:

Nie zgadzamy się z niedemokratycznym zapisem w Statucie FP, że Forum jest JEDYNYM przedstawicielem Polonii w Austrii. A jeśli już taki zapis widnieje, to każdy z tejże Polonii w Austrii ma prawo wiedzieć i być informowany, co w jego imieniu robi Forum Polonii. Chyba logiczne.

Zadano wiele pytań dotyczących sprawy zawartej w powyższym. Zgłoszono wniosek (Krystyna Mikołajczyk) o rozszerzenie składu (3-osobowej) komisji na bardziej reprezentatywną dla Polonii. 

Pani Sienkiewicz wraz z prowadzącą spotkanie wiceprezes FP Marią Buczak zaapelowały o poparcie wniosku wszystkich grup polonijnych. Wydało nam się to o tyle kuriozalne, że naprzód podjęto pewne decyzje (skład komisji) bez udziału zainteresowanych a potem zaapelowano o solidarność – dlaczego o solidarności nie pomyślano w fazie początkowej?

Tzw. mleko się rozlało a wniosek złożony już przez Stow. „Sokół” wyprzedził złożenie wniosku przez „Strzechę”. Już władze Austrii mają sygnał o braku jedności wśród Polonii. Do tego prowadzi ta „polityka” rozłamowa w Polonii, jaką prowadzi Forum a przyłączają się panie ze „Strzechy” i pan prezes VPI.

Mimo wszystko, a może dzięki nieobecności prezesa i paru „twardogłowych” spotkanie uznać można za konstruktywne, dyskusje miały charakter kulturalny, nikt nikomu nie przerywał ani nie odbierał głosu i zakończyliśmy je w atmosferze zrozumienia (przynajmniej tak mi się wadaje) ważności dialogu w ważnych dla Polonii sprawach. A co z tego wyniknie, jak zwykle pokaże czas.

Jadwiga M. Hafner

Zuletzt bearbeitet 20.10.2015 21.47
3. Zjazd Polonii Europejskiej

Zuletzt bearbeitet 07.05.2015 01.16
Koncert Galowy z okazji wręczenia dorocznej nagrody TVP Polonia

 

„Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”

2 maja o godz.17:30 w TV Polonia 

Zuletzt bearbeitet 23.10.2014 11.34
II Zjazd Polonii Europejskiej - dzień drugi

 

 

 

 

Polonia Europy Zachodniej integruje się

w Watykanie

Zuletzt bearbeitet 23.10.2014 13.47
II Zjazd Polonii Europejskiej - Bal Polonii

 

 

 

 

 

Kulminacja Zjazdu - Wielki Bal

Zuletzt bearbeitet 23.10.2014 19.59
II Zjazd Polonii Europejskiej - dzień trzeci, ostatni...

 

 

ostatnie referaty, szkolenie, konferencje prasowe...

w każde powitanie wpisane jest i pożegnanie...

Zuletzt bearbeitet 18.03.2012 12.52
7. ZŁOTE SOWY POLONII - Komunikat prasowy

 

Gala Złotych Sów 24.03.2012, godz. 18.00

Wiedeńska Stacja PAN

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc

prosimy o ich rezerwację !!! Tel.: 71 86 886, 

e-mail: kpi@chello.at 

Zuletzt bearbeitet 08.07.2011 15.00
Polonijne rozmowy, czyli co robi polonijna gospodyni domowa

 

 

kiedy się nudzi?  Telefonuje!

A poniżej moja reakcja i odpowiedź, na próby manipulacji przez pewną blondynkę, która myśli, że jest brunetką.

 

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki