poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna > Polonia w Austrii > WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ

WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu informuje, że w internecie udostępniona jest nieodpłatnie Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej przygotowana przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Biblioteka zawiera ok. 100 pozycji, planowane jest jej poszerzenie o nowe tytuły oraz udoskonalenia techniczne, które pozwoliłyby m.in. korzystać z niej odbiorcom nie posiadającym oprogramowania z polską czcionką.

Prosimy o rozpropagowanie adresów Biblioteki:

http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm

http://cogito.univ.gda.pl/biblioteka

Biblioteka dostępna jest również w wersji CD-ROM.

Zamówienia wersji CD-ROM, uwagi dotyczące tego przedsięwzięcia oraz sugestie co do ewentualnych kierunków rozwoju biblioteki, proszę kierować na adres Wydziału Konsularnego:

konsul@BotschaftRP.at

lub

Botschaft der Republik Polen
Konsularabteilung
Hietzinger Hauptstr. 42 c
1130 Wien
Fax.: 01/87015-136