poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona główna > Varia > NOWOROCZNE SPOTKANIE MARSZAŁKA SENATU

NOWOROCZNE SPOTKANIE MARSZAŁKA SENATU

z korpusem dyplomatycznym. 1.02.2017.

Kryzys imigracyjny oraz zapewnienie bezpieczeństwa w Europie to najważniejsze wyzwania na najbliższy rok dla wspólnoty międzynarodowej – ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas wtorkowego spotkania z dyplomatami akredytowanymi w Polsce.

“Europa i świat stanęły przed trudnym egzaminem. Z jednej strony dziedzictwo Starego Kontynentu, gdzie prawa człowieka, bezpieczeństwo i poczucie sprawiedliwości stanowią wartości nadrzędne i zobowiązują do udzielenia pomocy potrzebującym tysiącom uchodźców, z drugiej zaś troska o własnych obywateli, nakazująca z dystansem podchodzić do kwestii imigrantów” – powiedział marszałek.

Dodał, że kryzys związany z napływem uchodźców “doprowadził już do ostrych podziałów w Unii Europejskiej i w konsekwencji może zagrozić także trwałości strefy Schengen”.

Marszałek Senatu podkreślił, że zagrożenie to wzrosło wskutek “lawinowego wzrostu liczby dramatów”, które były wynikiem m.in. zamachów terrorystycznych, m.in. w siedzibie tygodnika Charlie Hebdo oraz tych, do których doszło w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku.

“Musimy zatem podjąć wysiłki, by nasz wspólny dom był bezpieczny. Razem musimy przeciwdziałać zorganizowanej przemocy, próbom naruszenia integralności terytorialnej czy aktom terrorystycznym” – powiedział marszałek Senatu.

Według Karczewskiego lipcowy szczyt NATO w Warszawie będzie “kluczowym wydarzeniem w sferze bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na kwestie Ukrainy, dalszego przebiegu konfliktu z ISIS i zmiany strategii obronnej NATO, ale także wzmocnienia tzw. wschodniej flanki Sojuszu”.

Marszałek zapowiedział większą aktywność Senatu

Jako kolejne ważne wydarzenia w 2016 r. Karczewski wskazał Światowe Dni Młodzieży, których gościem honorowym będzie papież Franciszek oraz kwietniowe uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski, w ramach których odbędzie się nadzwyczajne, wyjazdowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu.

Marszałek zapowiedział większą aktywność polityczną i legislacyjną Senatu. Podkreślił, że wyzwaniem będzie współdziałanie z Sejmem w sprawie wprowadzenia w życie pakietu ustaw dotyczących Polonii: ustawy o opiece nad Polonią i Polakami za granicą, nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o repatriacji. Przypomniał, że sprawy związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą wracają do kompetencji izby wyższej.

Karczewski podkreślał, że Senatowi zależy na dobrych kontaktach międzynarodowych. W związku z tym – podkreślił – w porozumieniu z MSZ senatorowie będą “kontynuować współpracę z partnerami na wszystkich kontynentach”, także w ramach bilateralnych grup parlamentarnych.

Nuncjusz Apostolski Celestino Migliore, który zabrał głos w imieniu ambasadorów akredytowanych w Warszawie, pogratulował marszałkowi Senatu oraz wszystkim senatorom wyboru na sprawowane przez nich funkcje. Podkreślił, że ambasadorowie z uwagą odnoszą się do zachodzących w Polsce zmian.

Wspomniał też o wydarzeniach, które miały niedawno miejsce w Senacie: wystawie “Insygnia Wolności” i “Dniu Praw Człowieka”. Podkreślił, że były one “przypomnieniem wartości, jakimi są dla każdego człowieka wolność i suwerenność” oraz prawa człowieka. (PAP)

Foto. Michał Józefaciuk

71717090.6cc2693ad77a65

spotkanie-nowo. 3marsz. Senatu

senat, akr. jpg