poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna > Polonia w Austrii > INFORMACJE O POLONII W AUSTRII

INFORMACJE O POLONII W AUSTRII

Obecnie w Austrii  mieszka prawie 70 tysięcy Polaków a około 20 tysięcy obywateli austriackich posiada korzenie polskie (kryterium miejsca urodzenia), łącznie więc Polonia austriacka liczy prawie 90 tysięcy osób. Miastami, w których mieszka najwięcej Polaków, są Wiedeń, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck i Klagenfurt.

 

Najstarsza Polonia austriacka to emigracja przedwojenna i z okresu II wojny światowej  – byli robotnicy przymusowi i więźniowie obozów koncentracyjnych – uzupełniona o nieliczną emigrację powojenną (lata 50. i 60.), przybyłą w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy.

 

Największą grupę polskiej emigracji tworzą Polacy, którzy przyjechali do Austrii w latach 1980 – 1989, szacuje się, że w tym czasie przybyło tu ponad 100 tysięcy Polaków. Znaczna część wyemigrowała następnie do USA, Kanady, Australii i RPA. Część natomiast otrzymała azyl w Austrii (ok. 39 tysięcy) i zdecydowała się na stały pobyt w tym kraju.

 

Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 roku a następnie po otwarciu austriackiego rynku pracy w 2011 roku pojawiła się najnowsza emigracja, szacowana obecnie na kilkadziesiąt tysięcy. Głównym powodem przyjazdu jest poszukiwanie zatrudnienia.