niedziela, 14 lipca, 2024
Strona główna > Imprezy > 12 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI Stacji Naukowej PAN – 29.06.2019

12 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI Stacji Naukowej PAN – 29.06.2019

Założona w 1986 roku Stacja Naukowa PAN w Wiedniu przyczynia się do popularyzacji osiągnięć polskiej nauki w Austrii. Organizuje międzynarodowe konferencje, sympozja, wykłady oraz wystawy o różnorodnej tematyce. Prowadzi badania naukowe oraz wspiera badania prowadzone przez inne instytucje. Ponadto Stacja zapewnia pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między badaczami oraz ośrodkami naukowymi w Polsce i Austrii.
Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu świętowała 29 czerwca 2019 po raz dwunasty tradycyjny już Dzień Otwartych Drzwi, zorganizowany we współpracy  z Wiener Krakauer Kulturgesellschaft.

Dzień Otwartych Drzwi zainaugurowało wystąpienie dr hab. Arkadiusza Radwana,     który został przybyłym gościom przedstawiony jako nowy dyrektor Wiedeńskiej Stacji PAN.

Begrüßung der Gäste sowie

Einführende Worte von Prof. Arkadiusz Radwan, Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien

Vortrag (in deutscher Sprache) von Lidia Gerc:

Ein Anakreon unter den Malern – Henryk Siemiradzki in Wien

Vortrag (in englischer Sprache) von Jerzy Lisak:

Über die Entstehung des Films “Loving Vincent”

Konzert:

Agata Piśko gemeinsam mit dem Ensemble Klezmer Reloaded (Maciej Gołębiowski, Alexander Shavchenko)