niedziela, 14 lipca, 2024
Strona główna > Polonia w Austrii > KONFERENCJA FORUM MŁODEJ POLONII (20-21.10.2017)

KONFERENCJA FORUM MŁODEJ POLONII (20-21.10.2017)

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii organizuje II edycję konferencji Forum Młodej Polonii-Jesteśmy przyszłością, której tematem jest Społeczeństwo-Kultura-Dyplomacja.

W imieniu Zarządu Forum Polonii zapraszam serdecznie do udziału w konferencji. Będzie nam bardzo miło gościć na niej przedstawicieli młodej Polonii w Austrii.

I edycja tej konferencji zorganizowana w 2015 r. odniosła duży sukces. W dwóch dniach obrad zgromadziła ok 160 osób młodej Polonii z Austrii.

Teresa Opalińska-Kopeć

Prezes Forum Polonii

office@forumpolonii.at

+43 69911494731

Program konferencji

Forum Młodej Polonii – Jesteśmy przyszłością

SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA – DYPLOMACJA

Piątek, 20.10.2017

17.00 – 18.00 rejestracja uczestników

18.00 – 18.30 inauguracja, powitanie uczestników i gości, wprowadzenie do konferencji:

mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć, Prezes „Forum Polonii”

prof. Krzysztof Szaflarski, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

w Katowicach

18.30 – 18.45 wystąpienie przedstawiciela Ambasady RP w Wiedniu

18.45 – 19.15 prezentacja uczestników konferencji, powołanie komisji wnioskowej

19.15 – 19.30 wystąpienie mgr inż. Teresy Opalińskiej-Kopeć (Forum Polonii w Austrii)

– referat wprowadzający: „Promocja kulturalna jako wzbogacanie wiedzy o Polsce oraz jej

wpływ na percepcję państwa polskiego za granicą”

19.30 – 19.45 wystąpienie dr Bogdana Wrzochalskiego (Instytut Polski w Wiedniu)

– referat wprowadzający: „Dyplomata i służba dyplomatyczno-konsularna

wobec wyzwań historycznych i współczesnych”

19.45 – 20.00 wystąpienie prof. Liliany Madelskiej (Uniwersytet Wiedeński, Instytut Slawistyki):

„Między kulturami: skrzydła czy korzenie”

20.00 – 20.15 dyskusja

20.15 – 21.00 wspólna kolacja, rozmowy kuluarowe, zakończenie sesji inauguracyjnej

I panel dyskusyjny

Sobota, 21.10.2017: Panele

Prowadzenie: prof. Radosław Zenderowski

Temat 1: Dyplomacja obywatelska Polaków w Austrii a interesy i wizerunek państwa

polskiego. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej

09.15 – 09.30 wprowadzenie do dyskusji prof. Radosław Zenderowski

09.30 – 11.15 dyskusja panelowa

11.15 – 11.45 przerwa na kawę

II panel dyskusyjny

Prowadzenie: Natalia Rehling, Teresa Opalińska-Kopeć

Temat 2: Partycypacja Polaków w życiu społeczno-kulturalnym i politycznym w Austrii.

Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej

11.45 – 12.15 wprowadzenie do dyskusji mag. Natalia Rehling: „Wybitny Autorytet artystyczny, społeczny

i polityczny – Ignacy Jan Paderewski. Szkic osobowości wraz z Jego portretem muzycznym”

Na fortepianie zabrzmią utwory I. J. Paderewskiego oraz F. Chopina

12.15 – 13.00 dyskusja panelowa

13.00 – 14.00 lunch (bufet)

14.00 – 15.15 dyskusja panelowa

III panel dyskusyjny

Prowadzenie: polscy kandydaci do Parlamentu Austrii

Temat 3: Aktywność polityczna i społeczno-kulturalna Polonii austriackiej:

deficyty, wyzwania i perespektywy rozwoju. Dyplomacja obywatelska Polaków

w państwach Grupy Wyszehradzkiej

15.15 – 15.30 wprowadzenie do dyskusji (polscy kandydaci do Parlamentu Austrii)

15.30 – 16.30 dyskusja panelowa

16.30 – 16.45 przerwa na kawę

16.45 – 17.45 dyskusja panelowa

17.45 – 18.00 przerwa na kawę

Sesja końcowa – podsumowanie

18.00 – 19.00 – prezentacja treści dokumentu końcowego konferencji

– przyjęcie dokumentu końcowego konferencji

– podsumowanie konferencji, końcowe wystąpienia gości i uczestników

– zakończenie obrad konferencji

19.00 – 20.00 – kolacja

Projekt finansowany przez Stowarzyszenie „Wspolnota Polska”ze środkow otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą