Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 07.05.2014 10.09
Komunikat KPI i red. JUPITERA

 

 

8. Polska Jesień w Wiedniu

W dniach 15 października do 20 listopada odbędzie się  kolejna, ósma edycja Polskiej Jesieni w Wiedniu.

Cykl imprez w ramach Jesieni prezentowanych ma na celu promocję tradycji i szeroko rozumianej kultury Polskiej i Polaków w kraju nad Dunajem.

Zwłaszcza obywatelom niemieckojęzycznym w Austrii. Wszystkich działaczy polonijnych, oraz grupy i stowarzyszenia - zainteresowanych udziałem w

8. Polskiej Jesieni w Austrii 2014

Prosimy o zgłaszanie nam swoich planowanych w tym okresie imprez: koncertów, wernisaży, spotkań literackich itp. do dnia 5.września 2014 roku. Po tym czasie drukujemy nasz program i ewentualnie ulotki.

Pomoc w realizacji zadań zapewniona!  Stawiamy na jakość nie na ilość!

kontakt:         kpi@chello.at  lub:           jupiter.red@chello.at 

Jadwiga Hafner

Prezes Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii

Red. Nacz. Pisma JUPITER oraz witryny www.jupiter-online.at

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki