Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 06.03.2011 07.23
Sprawa Grupy Narodowościowej

Moim zdaniem cała ta sprawa, „walka”  ośmiesza Polaków i Polonię za każdym razem, kiedy wniosek o przyznanie nam tego statusu jest na etapie nawet początkującym.

Bez zbędnych emocji spróbuję to uzasadnić. 

Tym razem czyli pod koniec 2010 r.  ZPwA Strzecha – w zasadzie jedyna organizacja mogąca się o ten status ubiegać, jako, że posiada wymaganą przez prawo obowiązujące w tej materii - „zaprosił“, jako współwnioskodawców, czy jak to ciało nazwać, przedstawicielkę Forum Polonii i przedstawiciela VPI (Stow. Inżynierów) – dotąd sprawami inteligencji technicznej się zajmującym. Pominięto wszystkich innych to znaczy około 30 organizacji, które do Forum nie należą, a wiele kiedyś należało. Skład tego gremium  wywołał powszechne oburzenie i dyskusję. Z tego chociażby powodu, że o sprawach dotyczących CAŁEJ POLONII w AUSTRII zadecydowało 3, może 5-osobowe gremium, które LEGITYMIZACJI do takiej reprezentacji nie posiada. I tego chyba nie przewidziano, albo, co obserwując dotychczasową działalność, standardowo: zlekceważono. Jeszcze raz, aby było jasne: Przed podjęciem decyzji w sprawach przyznania statusu gruby narodowościowej nie stworzono żadnej możliwości dyskusji, czy choćby próby poinformowania Polonii o podejmowanych krokach. Efekt? Już wniosek w tej sprawie przygotowało Stowarzyszenie „Sokół”. Przygotowało i... w grudniu złożyło! Więc: przeczy to jednemu z ważniejszych warunków przyznania statusu Grupy Narodowościowej – to znaczy JEDNOŚCI grupy ubiegającej się o ten status. Dalej: przyznanie nam statusu grupy narodowościowej, to przyznanie Polonii funduszy na działalność, szkolnictwo, podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej w Austrii i inne działania... w okresie kryzysu? Austria ma ogromny deficyt finansowy – akurat teraz nie da nikomu prawa do uzyskania, w tej sytuacji liczącej się (albo nawet minimalnej) dotacji od rządu austriackiego. Więc – najgorszy z możliwych terminów. Dalej: już raz odmówiono nam przyznania statusu grupy... czy odwołaliśmy się od tej decyzji? Strzecha twierdzi, że odmowy na piśmie nie było. Dlaczego? To było 10 lub więcej lat temu. Dlaczego przez 10 lat nikt nie zadbał o pisemne decyzje? – gdzie odwołanie od decyzji? Co działo się w tej sprawie przez te 10 lat? O ile wiem, co roku w planach pracy rocznej, w Forum Polonii głoszono o sprawie przyznania Grupy Narodowościowej. A co Forum oprócz pisania przez te 10 lat robiło? Pytałam o to także wielokrotnie.. Bez odpowiedzi. Pytań wiele, tak jak i zaniedbań wiele. Z cyklu niekompetencja i bałagan... Polnische Wirtschaft...Czy to nas nie ośmiesza? Ktoś przecież to obserwuje i komentuje!

 

Dlatego publicznie informuję: Federacja Kongres Polonii w Austrii, Klub Inteligencji w Austrii i ja osobiście, również, jako redaktor pisma polonijnego JUPITER z „walką” o przyznanie nam statusu Grupy Narodowościowej – nie mamy nic wspólnego. Nie przyłączamy się do działań wspierających te sprawy, bo przede wszystkim nie wierzymy w ich powodzenie, więc: szkoda na nie czasu, więc: robimy nadal, co mamy do zrobienia dla dobrego imienia Polski i Polaków w Austrii. Bicie piany i działania propagandowo-pozorne, z których nic dobrego nie wynika nas nie interesują. Zwłaszcza, że zarówno nas jak i większość Polonii zignorowano już na etapie wyboru grupy mającej o ten status występować. Zero informacji, zero dyskusji.  A teraz apel o wspólne działanie. O solidarność. Gdy zawodnik na starcie popełnia falstart, biegu nie ma... trzeba powtórzyć. Zarozumialstwo i ignorancja spowodowała reakcję „Sokoła” – więc co dalej? Czy będzie jak zwykle?
 
Jadwiga M. Hafner
 
KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki