Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 27.10.2015 15.18
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu

 

 

 

 

 

15 października 2015 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

 

W dniu 15 października 2015 roku na domu przy Mayerhofgasse 8, w 4 dzielnicy Wiednia została odsłonięta tablica upamiętniająca założyciela „Ossolineum” i kustosza czyli dyrektora Biblioteki Cesarskiej hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Uroczystość rozpoczął krótkim przemówieniem dyrektor Stacji Naukowej PAN prof.dr. Bogusław Dybaś a po nim głos zabrał burmistrz dzielnicy Favoriten, p. Leopold Plasch i przedstawiciele „Ossolineum wicedyr. dr Mariusz Dworsatschek, członek rady naukowej oraz prof. St. Waltoś którzy przybyli z Wrocławia i Krakowa specjalnie na tą uroczystość. W imieniu Ambasady RP w Austrii przemawiała I Radca p. Monika Szmigiel-Turlej.

Odsłonięcia tablicy dokonała inicjatorka jej powstania p. DI Barbara Vecer wraz z dyr. dr Dworsatschkiem, p. L. Plasch i przedstawicielem Austriackiej Biblioteki Narodowej p. dr Alfred Schmidtem.

Tego samego dnia w siedzibie Stacji Naukowej PAN odbyły się odczyty p. Mag Ewy Hüttl-Hubert oraz prof. Elżbiety Dzikowskiej i dr Agnieszki Knyszalskiej-Jaskulskiej poświęcone Ossolinskiemu i jego działalności. Wieczór zakończył się krótkim koncertem i ciekawymi dyskusjami w kuluarach. W koncercie wiolonczelowym wystąpiła Weronika Strugały.

Zdjęcia udostępnił nam Krzysztof Dąbrowski

Po uroczystości przybyli goście udali się na część drugą do siedziby Wiedeńskiej Stacji PAN na dwa wykłady

godz. 16:30, Stacja Naukowa PAN, 1030 Wien, Boerhaavegasse 25

Dwa wykłady na temat Ossolińskiego

Wydarzenie jest objęte patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP w

Austrii Artura Lorkowskiego.

Zaproszenie jest dostępne na stronie:

http://www.viennapan.org/Einladungen_2015/Einladung_15_10_2015.pdf

Cieszymy się na Państwa przybycie i prosimy o jego potwierdzenie.

Polska Akademia Nauk

Stacja Naukowa w Wiedniu

--

Mag. Irmgard Nöbauer

Bibliothek - Redaktion - Öffentlichkeitsarbeit

Polnische Akademie der Wissenschaften - Wissenschaftliches Zentrum in Wien

Tagi: Wiedeńska Stacja PAN, Józef Maxymilian Ossoliński, Polska Akademia Nauk, Odsłonięcie tablicy poświęconej Józefowi Maxymilianowi Ossolińskiemu

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki