Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 22.05.2011 23.18
Koncert ku czci bł. Jana Pawła II

 

 

 

 

z udziałem aktorki Małgorzaty Kożuchowskiej

Koncert odbył się w kościele p.w. Krzyża św. z inicjatywy Joanny Mądroszkiewicz. Znana skrzypaczka dokonała także wybór tekstów oraz muzyki instrumentalnej. W uroczystym koncercie udział wzięli ponadto: Elena Aleksiejuk – fortepian, Małgorzata Kożuchowska – recytacje, chór Polonii Wiedeńskiej Gaudete pod dyrekcja Michała Kucharko.

Program koncertu składał się z utworów Wieniawskiego, Chopina a Małgorzata Kożuchowska czytała utwory wierszem bł. Jana Pawła II.

Gościem honorowym, przybyłym specjalnie na tę uroczystość był biskup Wojciech Polak – duszpasterz Polonii. Z ramienia Ambasady przybył minister Tadeusz Oliwiński z małżonką.

J.M. Hafner

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki