Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 15.06.2016 11.01
Poland: Media under Pressure. Jarosław Włodarczyk - Gast Presseklub Concordia

 

 

 

 

Interesująca dyskusja na temat

wolności słowa w Polsce

 

14 czerwca o godzinie 19:00, w Austriackim Klubie Prasowym Concordia (PresseClub Concordia) odbyło się spotkanie z Jarosławem Włodarczykiem – Prezesem Zarządu Klubu Prasowego Polska (Press Club Polska). Inicjatorem spotkania była Concordia, która zaprosiła na spotkanie także Panią Rubine Möhring, reprezentującą Reporterów bez Granic (Reporter ohne Grenzen). Moderatorem spotkania był Pan Alexander Warzilek. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczestnikom sytuacji medialnej w Polsce, kształtującej się od czasu objęcia sterów rządu przez PiS, porównanie tej sytuacji z sytuacją jaka miała miejsce pod rządami dotychczasowych partii politycznych, a także ustosunkowanie się do raportu Reporterów bez Granic, w którym ranking wolności polskich mediów spadł i zatrzymał się poniżej poziomów Francji i Stanów Zjednoczonych.

Warto zauważyć, że media publiczne stanowią w Polsce zaledwie 10% wszystkich mediów, aczkolwiek porównując z mediami prywatnymi są dużym pracodawcą. Zmiany, które dotyczą tak małego procentu tych mediów, nie mają takiego dużego wpływu na krajobraz mediów w Polsce, gdyż pozostałe 90% mediów pozostają bez zmian. Słowami pana Włodarczyka, zmiany obserwowane w ostatnim czasie nie są zmianami, których nie obserwowaliśmy za czasów każdego poprzedniego rządu, a wręcz przeciwnie. Nie są to zmiany zaskakujące, a zmiany wynikające z doświadczenia politycznego dotychczasowej partii rządzącej. Polacy sami decydują o tym jak reagują na zmiany w mediach oglądając te programy i kupując tą prasę, która uważają za godną zaufania. 

Tekst i zdjęcia: Teresa Leeske-Malek

Pozwolę sobie dodać, że poruszano także inne, związane ze zmianą władzy aspekty prowadzonej przez PiS polityki. I tak Rubine Möhring nie mogła zrozumieć o co Polacy robią raban wytykając dziennikarzom zachodnim (a nawet Barakowi Obamie) mylne używanie sformułowania „Polskie Obozy Koncentracyjne”. Z dużą dozą cierpliwości pan Włodarczyk tłumaczył jak bardzo umacniane są fałszywe przekazy na temat Polaków, co owocuje powstawaniu powielanych stereotypów ze szkodą dla wizerunku Polski i Polaków. Dziennikarze – zwłaszcza amerykańscy – pod groźbą procesów i kar finansowych przyhamują swoją bezmyślną działalność i sięgną do odpowiednich dokumentów. Przy okazji sprawdzą stan swojej wiedzy.

Jadwiga Hafner

 

Einladung.
 
Diskussion:
Mehr als 140 polnische Journalistinnen und Journalisten haben seit Jänner 2016 nach Angaben der polnischen Journalistengewerkschaft ihre Stelle verloren oder aus Protest gegen die Medienpolitik der Regierung gekündigt. Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte kurz nach ihrem Wahlsieg im Herbst 2015 das Mediengesetz geändert und die Chefredakteure öffentlicher Radio- und Fernsehsender ausgewechselt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Polen um 29 Plätze auf Rang 47 von 180 Staaten abgerutscht. Derzeit berät das Parlament über eine zweite Stufe der Umgestaltung, das so genannte Große Mediengesetz.

Über 

„Poland: Media under Pressure“

diskutieren

Jaroslaw Wlodarczyk

Präsident des Polnischen Presseclubs

und

Rubina Möhring

Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich

Moderation:

Alexander Warzilek

Geschäftsführer des Österreichischen Presserats

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki